Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

kortyzol
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
kortyzol

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
kortyzol
kortyzol
kortyzol
Muszę klęknąć i dać Ci pierścionek. Czuję taką potrzebę.
— Mieć. Takiego. Chłopaka. Mój Cudowny *_*
kortyzol
kortyzol
kortyzol
5710 8772 400

juliannfernandez:

We parked up the coast and watched as the sun slowly faded into the horizon & as the colors painted our sky, we could feel the warmth on our skin, we could hear the vast amount of salt water crash against our land, we could see the whole universe, in just one sunset.

kortyzol
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromgdybam gdybam viafoodforsoul foodforsoul
kortyzol
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez.
kortyzol
kortyzol
kortyzol
9357 54a0 400
Reposted fromonlywhite onlywhite viausmiechprosze usmiechprosze
kortyzol
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
kortyzol
6259 85cc 400
"Kruki i wrony rozdziobią nasze ciała."
Reposted fromnalka nalka viasweaterWeatherr sweaterWeatherr

June 02 2015

kortyzol
3318 9e7f 400
kortyzol
problem jaki masz jest w Twojej głowie, wiesz
— Fisz
kortyzol
1820 0dd5 400
kortyzol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl