Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

kortyzol
6656 73b5 400
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D
kortyzol
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaweightless weightless
4285 1f0e 400
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaweightless weightless
kortyzol
0973 0127 400
no troszkę.
kortyzol
kortyzol
kortyzol
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
kortyzol
2602 45bf 400
Reposted fromretaliate retaliate viafoodislove foodislove
kortyzol
kortyzol
2258 2947 400
kortyzol
3331 f4cc 400
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
kortyzol
4426 3cfd 400
kortyzol
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul
kortyzol
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaweightless weightless
kortyzol
kortyzol
kortyzol
kortyzol
kortyzol
kortyzol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl